Dataansvarlig

Rooms galore er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.
 
Vores kontaktoplysninger er:
 
Rooms galore
Nordre Strandvej 338b
3100 Hornbæk
CVR-nr.: 33018053
 
Telefon: 30890030
Mail: customercare@roomsgalore.dk

Oplysninger som indsamles, formål med indsamlingen og retsgrundlag for behandlingen

Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger om dig og din brug af hjemmesiden:

Formålet med indsamlingen:
Optimering af brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook, Google o. lign. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud

Retsgrundlaget:
Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Modtagere af oplysninger:
Eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden samt målrettet markedsføring.

Oplysningerne slettes, når du ikke har besøgt hjemmesiden i 1 år.

Køb eller kommunikation via hjemmeside

Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv angiver:

Formålet med indsamlingen:
Levering af bestilte produkter, så vi kan overholde vores aftale med dig, og administration af dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt overholdelse af krav til bogføring og regnskab.

Retsgrundlaget:
Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af vores aftale om at levere en vare til dig, samt for at overholde vores retlige forpligtelse, der påhviler os som dataansvarlig i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og c.

Modtagere af oplysninger:
PostNord, GLS eller en anden transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig.

Oplysningerne bliver slettet 3 år efter købet, medmindre vi har et legitimt behov for at opbevare oplysningerne i længere tid, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde et lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår.

Tilmelding af nyhedsbrev

Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi følgende oplysninger:

Formålet med indsamlingen:
Vi indsamler for at kunne varetage vores interesse i at kunne levere et nyhedsbrev til dig.

Retsgrundlaget:
Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Modtagere af oplysninger:
Oplysningerne bruges alene af Rooms galore selv, herunder af en virksomhed eller konsulent inden for EU, som måtte være ansat til at behandle oplysningerne og udsendelse af nyhedsbrev på vegne af Rooms galore.

Oplysningerne gemmes, så længe du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Tilmelding til kundeklub

Når du tilmelder dig vores kundeklub, bliver du bedt om at oplyse:

Formålet med indsamlingen:
Administration af medlemskab, levering af ydelser, mulighed for at tilbyde de fordele, der er forbundet med medlemskabet af kundeklubben.

Retsgrundlaget:
Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af vores aftale om, at du er medlem af vores kundeklub, og reglerne i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

Modtagere af oplysninger:
Oplysningerne bruges alene af Rooms galore selv, herunder af en virksomhed eller konsulent inden for EU, som måtte være ansat til at behandle oplysningerne og administrere på vegne af Rooms galore.

Oplysningerne slettes, hvis du ikke er logget på din profil i 3 år eller framelder dig dit medlemskab.

Dine rettigheder

Ret til at se oplysningerne (indsigtsret):
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, formålet med registreringen, kategorier af personoplysninger, modtagere af oplysningerne, samt hvorfra oplysningerne stammer.

Ret til berigtigelse (rettelse):
Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig. Oplysningerne skal senest være rettet 1 måned efter modtagelse af anmodningen.

Ret til sletning:
Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivningen er pålagt at skulle gemme.

Ret til begrænsning af behandling:
Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse:
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet):
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Retten til at tilbagekalde samtykke:
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst på side 1.

Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne.

Du kan læse nærmere om vores sikkerhedsforanstaltninger i vores sikkerhedspolitik, som du finder her.

Klageinstans

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 

Opdateret 02.01.2023.