EN | DK

I’ve always had a great passion for interiors, kitchen equipment and design. Not just design for its own sake, but for the sake of enjoying a beautifully designed and created product.

From a very young age I visited kitchen equipment stores, Royal Copenhagen, George Jensen, Illums Bolighus and the like, with my much-loved maternal grandmother. We would never take a trip into town – and there were many of them – without looking in on these shops.

My grandmother had a great love of china and beautifully set tables, which my husband and I often enjoyed in our young days when we visited her in her apartment in Østerbro, Copenhagen.

The predilection for quality rather than quantity flows through my veins. My maternal grandfather was a real entrepreneur. He emigrated to the USA with my grandmother and mother in the post-war years, where he set about establishing his construction contracting business. All his life, my grandfather was careful to take care of his money and his possessions. Despite that, he was a very generous man and enjoyed pampering others and himself. He often said that if you bought things in cheap or poor quality, you never really had anything. He bought good quality and gave careful thought to every purchase. My grandfather has greatly influenced my basic attitude towards material goods: CHOOSE WELL - BUY LESS.

As a child, I spent many hours of my evenings and nights, not counting sheep, but tearing down walls, rearranging rooms and decorating. I loved to find the optimal, functional interior for the home, and I decorated incessantly, both in my imagination and on paper. I spent countless hours in this way over the years.

My childhood dream was to start my own business and/or become an architect. But my pathway in life took a different turn, and I became a lawyer.

In 2016, after many good years as a lawyer, I decided to prioritise my family.

However, my creative urges couldn’t just be placed on standby, and so some of the time I gained was quickly devoted to training as an interior design consultant, with plans to create a home design universe both online and in the real world.

In June 2017, this led to the opening of my shop, Rooms Galore, in Hornbæk. For me, Rooms Galore means roominess in its highest sense – both between people and in relation to the home environment.

In April 2019, I moved to larger premises across the street, where I can now create my universe with a kitchen department, furniture, lamps, textiles and a women’s clothing department.

In June 2019, my webshop finally went live. I look forward to watching it grow.

The physical shop in Hornbæk and the webshop are fully integrated with each other, and both are run according to the same values:

HIGHEST QUALITY
CAREFULLY CHOSEN SELECTION
TIMELESS DESIGN / EXPRESSION
LONG-LASTING FUNCTIONALITY
GOOD DESIGN FOR THE GOOD LIFE
SUSTAINABILITY WHERE POSSIBLE
TRUSTWORTHINESS
ORDERLINESS

 

Values which come quite naturally to me!

When selecting items for the shop in Hornbæk and for the webshop, these values ​are crucial to my choice of product. I choose only products that live up to them and that I would wish to have for myself, or that I’ve already had for many years, even before I had the shop.

I prefer to source products in Europe for the sake of the environment, but some unique products come from remote parts of the world.

My interior design follows the styles of NORDIC LIGHT, NATURE and THE SIMPLE LIFE. I create rooms that exude calm and space (roominess) for the people who will live in them.

These values ​are, of course, also the foundation of my relations with customers, suppliers, employees and others with whom I or my company interact. I seek to run an orderly, trustworthy and focused business on the basis of these values.

I hope that you enjoy my universe and the products that I have CHOSEN WITH GREAT CARE for us.

Welcome to the universe of MY FAVORITES.

Charlotte 

Jeg har altid haft en stor passion for indretning, køkkenudstyr og design. Ikke design for designets skyld men for nydelsen i et smukt udtænkt og udarbejdet produkt.

Fra jeg var helt lille, gik jeg i køkkenudstyrsbutikker, Royal Copenhagen, George Jensen, Illums Bolighus og lignende med min højtelskede mormor. Vi kunne ikke tage en bytur, dem var der mange af, uden at skulle forbi disse butikker.

Min mormor havde en stor kærlighed til særligt porcelæn og smukt dækkede borde, hvilket min mand og jeg i vores unge dage ofte nød godt af, når vi besøgte hende i hendes lejlighed på Østerbro i København.

Fokus på kvalitet frem for kvantitet er kommet ind med modermælken. Min morfar var en ægte iværksætter. Han immigrerede til USA med min mormor og mor i efterkrigsårene, hvor han etablerede sin entreprenørvirksomhed. Min morfar satte hele livet en dyd ud af at passe på sine penge og sine ting. Til trods var han en meget gavmild mand over for andre og sig selv. Han sagde ofte at købte man for ”billigt”/dårlig kvalitet, så havde man aldrig noget. Han købte god kvalitet og tænkte sig grundigt om inden hvert køb. Min morfar har i stor udstrækning præget min grundindstilling til materielle goder. CHOSE WELL - BUY LESS.

Som barn brugte jeg mange aften-/nattetimer på, ikke at tælle får, men rive vægge ned, flytte rundt på rum og indrette. Jeg elskede at finde boligens optimale funktionelle indretning, og indrettede i et væk i hovedet og på papiret. Jeg tør ikke regne på de timer, der gennem årene er brugt på dette.

Min barnedrøm var at skabe egen virksomhed og/eller blive arkitekt. Men min vej i livet tog en anden drejning, og jeg blev advokat. 

I 2016, efter mange gode år som advokat, besluttede jeg at prioritere min familie.

Min træng til at skabe kunne dog ikke sættes på standby, så noget af den vundne tid blev hurtigt brugt på et studie til indretningskonsulent og planer om at skabe et boligunivers på nettet og i den virkelige verden.

Dette førte i juni 2017 til åbning af min butik Rooms galore i Hornbæk. Rooms galore betyder direkte oversat rum i massevis. For mig betyder Rooms galore rumlighed i den største betydning mellem mennesker og i forhold til boligens rammer. 

April 2019 flyttede jeg til større lokaler på den anden side af gaden og kunne nu skabe mit univers med køkkenafdeling, møbler, lamper, tekstiler og en tøjafdeling til kvinder.

Juni 2019 gik min webshop endeligt i luften. Jeg glæder mig til at følge dens udvikling.

Butikken i Hornbæk og webshoppen er fuldt integrerede med hinanden, og begge drives ud fra de samme værdier:

KVALITET
VALG MED OMHU
TIDSLØST DESIGN / UDTRYK
LANG FUNKTIONEL HOLDBARHED
GODT DESIGN FOR LIVSNYDELSENS SKYLD
BÆREDYGTIGHED SÅ VIDT MULIGT
TROVÆRDIGHED
ORDENTLIGHED

 

Værdier som er helt naturlige for mig!

Når jeg vælger produkter til butikken i Hornbæk og webshoppen, er disse værdier afgørende for mit valg af produkter. Jeg vælger alene produkter, som lever op til disse, og som jeg selv ville ønske, eller som jeg allerede har haft i mange år, også før jeg fik butik.

Produkterne finder jeg helst i Europa af hensyn til miljøet, men enkelte unikke produkter kommer fra fjerner steder i verden.

Min indretning tager udgangspunkt i DET NORDISKE LYS, NATUREN og EN ENKEL LIVSSTIL. Jeg skaber rum med ro og plads (rumlighed) til de mennesker, der skal leve i dem. 

Værdierne er naturligt også det bærende grundlag i mit møde med kunderne, leverandører, medarbejdere og andre, som min virksomhed eller jeg kommer i kontakt med. Jeg søger at drive en ordentlig, troværdig og fokuseret virksomhed baseret på disse værdier.

Jeg håber, I kan lide mit univers og de produkter, som jeg MED STOR OMHU HAR UDVALGT til os.

Velkommen til universet af MINE FAVORITTER.

Charlotte