EN | DK


Right of cancellation
 
You have the right to cancel a purchase up to 14 days after the day on which you or another person chosen by you (not the shipping company), receives the product in physical possession.
 
If the right of cancellation expires on a holiday, Saturday, Denmark’s Constitution Day, Christmas or New Year’s Day, the deadline will be extended until the following business day.
 
However, you do not have a right of cancellation with the purchase of custom-made products.

Products which are delivered with a seal may only be returned if the seal is not broken.
The right of cancellation only applies for private consumers who purchase via www.roomsgalore.dk and not for purchases in our physical shop.

Business customers do not have a right of cancellation.

How to exercise the right of cancellation
 
You can cancel by returning the product before the expiry of the cancellation deadline (14 days) to:
 
Rooms Galore
Return
Nordre Strandvej 338b
3100 Hornbæk
Denmark

You can buy a freight label on our Webshop under "Return". This label cost DKK 50.

You must pay for the return of the products, and you are liable for the delivery of the products to us.

Products cannot be sent COD, without delivery to the final address, or with a shipping company that delivers outside of our opening hours and which does not require a signature of receipt, as this would entail a risk of the package not arriving in our possession.

Products can also be returned to our shop in Hornbæk during opening hours.

Do you choose to exercise the right of cancellation by not receiving the package or picking it up at the shipping company, the package will normally be returned to us. The cost of this returnering shipment will be deducted in the amount to be refunded to you. Please be aware that the cost of this return normally will be more expensive than normal shipping costs. 

Normally, you may inspect the product in the same way that one is permitted and able to do in a shop, but you must not use it. Therefore, you must not remove any tags or the like. If you have used it in a way that one is not permitted or able to do in a shop, and we cannot sell the product again, or cannot sell it at full price again, you must expect that we will deduct the reduction in value from the amount refunded to you. If the product no longer has a commercial value, we will not refund the purchase amount.

You must also ensure that the product is properly wrapped when you return it. You are liable for the package/products until we receive it. Therefore, save your shipping receipt and, if applicable, the track and trace number.
 
Refunds
 
We refund the payment received from you, including any delivery costs related to delivery to you. However, if you have purchased multiple products in an order and do not return all of the products, the delivery costs will not be refunded. 

Any shipping costs related to returning off the products will be deducted the refund.

The amount will be refunded without undue delay and in any event no later than 14 days from the date on which we have received the returned product.
 
We will provide such refunds with the same payment method used by you for the original transaction, unless you have expressly agreed otherwise. In any event, you will not be charged any fees in connection with the refund.
 
We will hold back the payment until we have received the articles returned.
 
Claims – If something is wrong with the product
 
If, upon receipt of a product from us, you discover that there is a defect in the product, e.g. a material or manufacturing defect, the provisions of the Danish Sale of Goods Act apply.
 
You may submit a claim regarding defects in the product within a reasonable time after you have discovered the defect/error, and no later than 24 months from the time of delivery by contacting us at customercare@roomsgalore.dk. In the e-mail, you must provide the order number and a detailed description, including a photo of the defect. If you complain within two months after the defect has been discovered, it will always be regarded as within a reasonable time.
 
We will then consider your claim and send you information about the continuation of the case.

If the claim is warranted, we will refund your reasonable shipping costs for the return.
 
Remember that the product must always be shipped in protective packaging and that you must obtain a shipping receipt. Save your postal receipt, including information about shipping costs and, if applicable, the track and trace number.
 

Fortrydelsesret

Som privat forbruger har du ret til at fortryde en aftale/et køb inden for 14 dage efter den dag, hvor du eller en anden person, som du har valgt (ikke transportøren), får varen i fysisk besiddelse.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Du har dog ikke fortrydelsesret på varer fremstillet specielt til dig.

Varer, som leveres plomberet, tages kun retur, hvis plomberingen ikke er brudt.

Fortrydelsesretten gælder for private forbrugere, der handler via www.roomsgalore.dk og ikke ved køb i vores fysiske butik, da der gælder særlige regler for returnering her (fremgår af opslag i butikken og på bon).

Erhvervsdrivende har ikke fortrydelsesret.

Sådan udnytter du fortrydelsesretten

Du fortryder ved at returnere varen inden for fortrydelsesfristen (14 dage) til:

Rooms Galore
Retur
Nordre Strandvej 338b
3100 Hornbæk
Danmark

Du kan købe fragtlabel på vores webshop under "Return" i menuen. Denne fragtlabel koster DKK 50.

Du skal selv betale for returneringen af varerne, og du bærer selv risikoen for, at varen kommer frem til os. Gem derfor postkvittering samt evt. track and trace nummer.

Varer kan ikke sendes pr. efterkrav, uden omdeling eller med fragtfirma, som kommer uden for vores åbningstider, og som ikke kræver kvittering, da der ellers er risiko for, at pakken ikke kommer i vores besiddelse.

Du bør sørge for, at varen er forsvarligt indpakket, når du returnerer den. Du bærer nemlig selv risikoen for pakken/varen, indtil vi modtager den.

Varer kan også returneres i vores butik i Hornbæk i åbningstiden.

Vælger du at benytte din fortrydelsesret ved ikke at modtage pakken eller afhente den i pakkeshop, vil pakken normalt blive returneret til os. Du betaler selv for denne returnering, og vi vil fratrække det fra fragtfirmaet opkrævede beløb i det købsbeløb, som du skal have retur. Vær opmærksom på at denne form for returnering ofte er dyrere end, hvis du selv vælger at sende retur. 

Du må normalt undersøge varen på samme måde, som man kan og må i en forretning, men du må ikke tage varen i brug. Du må derfor ikke klippe mærker og lignende af.

Hvis du har brugt den på en måde, som man ikke må eller kan i en forretning, og vi ikke kan sælge den igen, eller ikke kan sælge den til fuld pris igen, må du regne med, at vi fratrækker værdiforringelsen i det beløb, du skal have tilbage. Hvis varen ikke længere har en handelsværdi, tilbagebetaler vi ikke købsbeløbet. 

Tilbagebetaling af dine penge (købsbeløbet)

Vi refunderer betalingen modtaget fra dig, herunder eventuelle leveringsomkostninger forbundet med levering til dig. Har du købt flere varer i en ordre, og returnerer du ikke alle varer, vil leveringsomkostninger dog ikke blive tilbagebetalt.

Eventuelle fragtomkostninger forbundet med returnering af pakken vil blive fratrukket købsbeløbet inden tilbagebetaling.

Beløbet tilbagebetales uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget varen retur.

Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Vi tilbageholder betalingen til, vi har modtaget varen retur fra dig. 

Reklamation - fejl ved varen

Vi er naturligvis meget kede af, hvis du oplever, at der er noget glad med varen. Vi gør alt, hvad vi kan for at gennemgå varen inden, vi sender afsted til dig. 

Hvis du alligevel ved din modtagelse af en vare fra os opdager, at der er en fejl ved den, skal du reklamere over fejlen inden for rimelig tid efter, at du har opdaget den, og senest 24 måneder fra leveringstidspunktet ved at henvende dig til os på customercare@roomsgalore.dk.

Reklamerer du inden for 2 måneder efter manglen er opdaget, vil det altid blive betragtet som inden for rimelig tid. 

I mailen skal du oplyse ordrenummer samt en nærmere beskrivelse bilagt billede af manglen. 

Vi vil herefter tage stilling til din reklamation og sende dig oplysning om det videreforløb.

Hvis reklamationen er berettiget, tilbagebetaler vi naturligvis dine rimelige fragtomkostninger ved returneringen. Husk at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage og at du skal få en kvittering for afsendelse. Gem postkvittering inkl. oplysning om fragtomkostninger samt evt. track and trace nummer.